Mezei Kinga

Anna legenda

MEZEI Szilárd Anna című zenei művének felhasználásával a színpadi koncepciót készítette MEZEI Kinga és GYARMATI Kata

Az Anna legenda című produkciót Erdély egyik legköltőibb, legmagasztosabb vidékének, a Szent Anna-tónak a keletkezéséről szóló történetek ihletik. Lényege nem a történet elbeszélésében rejlik, hiszen a zsarnoki kegyetlenkedés ellen fellépő lányok önfeláldozása – élükön Annával – sokunk számára ismeretes. Az előadás, a legendát kiindulópontként kezelve, olyan örökérvénnyel bíró témákat érint és boncolgat, melyekkel a régi időktől kezdve napjainkig küzd és foglalkozik az ember. A zsarnokság, kizsákmányolás elleni küzdelem, a kilátástalanság, a tehetetlenség érzete, a keserűségből eredő dac, az önfeláldozás gesztusa minden időkben rányomja bélyegét az emberiség élethez való viszonyára. Az előadás irodalmi inspirációjaként Benedek Elek meséje, illetve Tamás Menyhért Szent Anna-tó regéje című műve szolgál alapul, amely némiképp átdolgozza a legenda általánosan ismert történetét. Az előadás szimbolikusan, esszenciálisan fogalmazva érinti az adott témákat, kevés szóval, a képiség, zeneiség, képzőművészet és a mozdulat nyelvén.

Az előadás inspirációs alapanyaga TAMÁS Menyhért A Szent Anna-tó regéje című műve.