3,5%


Actorul Pálffy Tibor vă propune să sprijiniţi activitatea unei Fundaţii cu o istorie de 27 de ani, prin redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe venit, plătit statului. Este vorba de Fundaţia  Jókainé Laborfalvi Róza, care a fost înfiinţată în anul 1992 şi are printre obiectivele sale statutare  şi misiunea  de a sprijini Teatrul Tamási Áron  în efortul continuu de a-şi  forma un public fidel şi de a pătrunde cu ofertele sale artistice în spaţii culturale cât mai diverse, unde spectatorii să se poată regăsi pe terenul unor valori estetice şi idealuri comune. Pál Ferenczi Gyöngyi este preşedintele acestei Fundaţii, care de aproape trei decenii s-a implicat în realizarea unor importante proiecte culturale, în beneficiul spectatorilor maghiari şi români, cum este, de pildă, Festivalul Internaţional de Teatru REFLEX.

 

Formular