Gyurkó László

A búsképű

„Tanuljatok bölcsességet Don Quijotétől, szerelmesek!”
Szerb Antal

Hallgassátok az elválaszthatatlan és összeférhetetlen Don Quijote és Sancho Panza történetét! Életük a végletek folyamatos küzdelme: a nevetségessé tett eszmények és az eszményivé tett nevetség kettőssége.
De vajon ki kell-e gyógyítani a világot a nemeslelkűek bolondságaiból? Abból a tántoríthatatlan elszántságból, hogy kudarcos tetteiket, melyeket a jóság, a tisztaság, a becsületesség, az igazság és szeretet utáni végtelen szomjazás okoz, mégis érdemes elkövetni…
És vajon, csakugyan ez lenne a bolondság maga?