Váta Lóránd sanzonestje

Micsinyál maga rossz?

Váta Loránd sanzonműsora élénk színfoltja a Tamási Áron Színház műsorának. A sanzonműsor feleleveníti a francia és magyar nagyvárosi szórakozóhelyek múlt század első felének színes, hangulat dús világát. A dal, a vers, a tánc nyelvén megszólaló előadás tartalmi és hangulati egységét Váta Loránd művészi teljesítménye teszi egyedi élménnyé, hogy egyszerre tudjon megható és gunyoros képet adni a sanzonok köré épült szentimentális, tarkabarka és dekadens orfeumi világról.