Parti Nagy Lajos

Halta Ibusár

Lajos Parti Nagy este poet şi scriitor maghiar, născut în 1953 la  Szekszárd, Ungaria. Piesele sale sunt frecvent jucate pe scenele maghiare.

Ibusár–Megállóhely (Ibusár – Haltă) este o monodramă, cu subtitlul „Cântec de ostaş compus pe o voce”. Actriţa Ágnes Benedek o interpretează pe Jolán Sárbogárdi, o casieriţă  dintr-o gară, care, în singurătatea casei de bilete din Halta Ibusár, visează la o altă viaţă şi îşi trăieşte visele compunând operete. Dar compoziţiile sale sunt mereu refuzate de teatre, motiv pentru care, într-o seară, Jolán se hotărăşte să-şi interpreteze singură propriile opusuri, la megafonul gării. Acompaniament la vioară – István Kelemen, muzica – Ferenc Darvas.