Bertolt BRECHT

În hățișul orașelor

Traducător: Ungár Júlia

Bertolt Brecht (1898–1956) a fost dramaturg, poet, regizor de origine germană, fondator al instituției teatrale „Berliner Ensemble”, inițiator al „teatrului epic” şi promotor al teoriei şi practicii teatrale care mizează pe efectul distanțării epice. Brecht a fost unul dintre creatorii care au revoluționat teatrul secolului 20, devenind personalitatea cea mai influentă în lumea teatrală germană, cu preţul unor compromisuri în relaţie cu regimul comunist. Dramaturgia brechtiană are substanţă socială şi s-a dorit a fi un protest împotriva nedreptăţilor de pretutindeni.
Piesa În hăţişul oraşelor a fost scrisă între 1921–1924 şi a fost finalizată de dramaturg cu subtitlul „înfruntarea dintre doi bărbați în marele oraș Chicago”. Cei doi bărbaţi sunt un comerciant de cherestea şi un librar, iar motivele înfruntării lor se amestecă cu decăderea unei familii, odată cu mutarea ei în jungla unui mare oraş, unde toată lumea – iubiţi, fraţi, părinţi, criminali – se zbate în singurătate.