Euripidész és Seneca drámaszövegei alapján

Médeia

Az előadás a másságról: a környezettől, a domináns többségtől való különbözés veszélyeiről szól. A főszereplő, Médea, nyelvében, kultúrájában és neveltetésében egyaránt különbözik környezetétől: képességeiben, jellemében egyaránt több azoknál, akik között él. Médea alakja a tökéletes “kisebbség” megtestesítője egy olyan világban, mely a másságot ellenségességként fogja fel.
Ezért a darab számomra nem egy házasság drámájaként jelenik meg, hanem a zavarodottság olyan tragikus folyamataként, melyben a másság az elenségességgel hasonul. Mássága miatt Médeát minden szereplő saját világának ellentétes, negatív sugárzású pólusaként fogja fel, így válhat az idegen asszony “ősellenséggé”. Az idegen asszony elsősorban az általa beszélt nyelv miatt idegen, de amiatt is az, hogy egy olyan civilizációból érkezik, mely sokkal komplexebb, mint annak a városnak a világa, ahol otthonra lel.

Mihai Măniuţiu