Balassi Bálint

Szép magyar komédia

„Az ki nem tudja, ím megírom, hogy esmerje: az szerelem semmi nem egyéb, hanem egy igen nagy kívánság, mellyel igyekezünk nemcsak személyét, hanem minden jó kedvét is megnyerni annak, az kinek mindenekfelett szolgálni, engedni s kedveskedni igyekezünk.”

Ha olyan jó az szerelem, az mint a komédiaszerző vallotta, hogy erőseket bátorít, bolondokat eszesít, resteket meggyorsít, részegeket józanít, egyszóval mindent pótol, s őt magát semmi nem pótolja, bátorkodunk mi is megmutatni azt kegyelmeteknek. Hogy együtt örülhessünk Isten kegyelméből, mint a fülemilék a tavaszi időnek, kiknek kikeletkor gyönyörű éneklésétől minden hegyek, völgyek, berkek széllyel zöngenek.

Prezsmer Boglárka