Mezei Kinga

Legenda Anei

Concepţia scenică a fost realizată de MEZEI Kinga şi GYARMATI Kata, pe baza piesei muzicale Anna de MEZEI Szilárd.

Mulţi scriitori şi artişti au fost ispitiţi a se apropia de fabulosul spaţiu natural al Lacului Sfânta Ana, drept urmare, în jurul acestui loc misterios şi plin de legende s-au scris şi s-au rescris poveşti, aşa cum sunt cele semnate de Benedek Elek și Tamás Menyhért, care au devenit sursele de inspiraţie pentru noua premieră a Teatrului Tamási Áronîn viziunea regizoarei Mezei Kinga.

Spectacolul este adaptarea liberă a străvechii legendedespre chinuirea şi biciuirea unor fecioare şi despre răzvrătirea lor –  în frunte cu Anna, cea mai frumoasă dintre fetele înhămate la caleaşca unui tiran. Legenda unui lac născut din lacrimile şi durerea unor fete deschide un excepţional spaţiu de joc, unde imaginaţia regizoarei şi mijloacele expresive ale actorilor se întâlnesc într-un spectaculos limbaj vizual, în care muzica şi mişcarea multiplică şi adâncesc sensurile unor teme şi tipologii umane de o eternă actualitate: sursele răului într-o cetate /comunitate, neputinţa şi exasperarea celor oprimaţi, zădărnicia vieţii în captivitate, sacrificiul de sine şi sensurile lui  în confruntarea cu tirania, trufia  şi lăcomia celor cu putere.

Spectacolul este  inspirat din Legenda Lacului Sfânta Ana, de TAMÁS Menyhért.