Szophoklész

Antigoné

Mit tudunk kezdeni halottainkkal? Ez a kérdés itatja át Antigoné és Kreón történetét, a túlvilággal való leszámolás problémája kettejük vitájának fűtőanyaga. Antigoné élete csak ez, mert családja – apja, anyja, testvérei – már a túlvilágról tekintenek rá, és Kreóné is, hiszen a halott, az áruló Polüneikész teteme önnön tehetetlen tárgyiságában is veszélyforrás lehet világa rendjére nézve. A halottól ő sem bír elszakadni, ezért kell újra és újra meggyaláznia, pusztítania, holta után is harcolnia vele.