William Shakespeare

Othello, a velencei mór

Emberi esendőségünkről, félelmeink démoni erejéről szól az Othello. Emberi gyengeségünkről, ám ugyanakkor arról a hatalmas, világformáló erőről, amit a kimondott szó hordoz. Othello végzete Jago szavaiban gyökerezik: abban a félszavakból, elhallgatva sejtetett gondolatokból keletkező beszédben, mely a darab végére a lelkekben kibírhatatlan poklot teremt.
Jagoról egyetlen dolgot tudunk biztosan: gyűlöli Othellot s el akarja (és mindenáron el is fogja) veszejteni. Céljai világosak, indokai azonban mindvégig rejtve maradnak. Miért gyűlöli parancsnokát? Mert nem őt választotta hadsegédéül? Vagy mert titkon asszonyával hált? Bármelyik igaz lehet, de így is kevés marad ahhoz, hogy egészében leigazolja Jago indulatait.

Czegő Csongor