William Shakespeare

Szentivánéji álom

Oberon tündérkirály, egy különös varázsszerrel és koboldja, Robin pajtás segítségével meg akarja leckéztetni
Titánia tündér-királynét; két fiatal pár furcsa szerelmes kalandba keveredik az athéni erdőben; egy csapat
műkedvelő mesterember (a jelen előadásban mesterasszony) pedig színjátékot készül előadni Theseus, Athén hos
hercege és Hippolyta amazon királynő menyegzőjének tiszteletére. A cselekmény Szentiván éjjelén játszódik,
amikor a néphit szerint valóban életre kelnek a tündérek, manók és az álomvilág csodalényei, hogy megtréfálják
az embereket. Az athéni erdőben tehát minden összezavarodik, álom és valóság között megszűnik a határ.

A párkeresés és a szerelem misztériumát a szerző egy elvarázsolt tündérmese keretébe ágyazza, hisz két lélek
találkozása valóban olyan titok, melyet igen nehezen lehetne konkrétan megmagyarázni. A Tamási Áron Színház
társulata mégis kísérletet tesz arra, hogy a lehető legemberibb, legegyszerűbb formába öntse a történetet,
rámutatva arra, hogy az álmok nemcsak összekuszálják lelkivilágunkat, hanem le is tisztítják kételyeinket,
hogy napjaink tündérei sokszor csak más, távoli kultúrák idegen szellemiségének képviselői, hogy vágyaink
valóra válásának igazi varázseszköze általában csak a hit csodálatos ereje.