Friedrich Dürenmatt

A fizikusok

Dürrenmatt A fizikusok című groteszk komédiája a tudományos világnézetek csődjének példázata, szélsőségesen
kihegyezett helyzetben az atompusztulás rémképét villantja fel. Möbius, a főszereplő, rájön minden elképzelhető
felfedezések rendszerének a titkára, de látva, hogy a politika, a gazdaság miként állítja a tudományt egyre
embertelenebb célok szolgálatába, önként elmegyógyintézetbe vonul, hogy így megmentse az emberiséget saját
felfedezésétől. A szándék jó, ám Möbius véletlenül a lehető legrosszabb bolondokházát választja ki magának…

A véletlen fogalmának bevezetésével Dürrenmatt a mai civilizáció szerkezetének alapvető ellentmondásosságára
mutat rá: a tudomány és a technika rohamos fejlődése következtében annyira átláthatatlanná vált a rendszer,
amelyben élünk, hogy bármiképpen cselekedjünk is, tetteink következménye fölött nincsen hatalmunk.