Kárpáti Péter

Akárki

Radu Afrim 2000-ben végezte el a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem színházi tanszékének rendezoi szakát, és az azóta eltelt
tizenhárom év alatt a hazai színházi élet egyik legelismertebb, európai híru alkotójává notte ki magát. Külföldön is több eloadást rendezett,
a Román Színházi Szövetség UNITER-díjai (2006, 2007) mellett 2008-ban a világ egyik legrangosabb színházi fesztiváljának számító Avignon-i
Fesztiválon nyert díjat, 2009-ben pedig az EuroKultur Forum neki ítélte az Európa Kulturális Díjat.

Kárpáti Péter kortárs magyar drámaíró, színházi dramaturg, a budapesti Színház- és Filmmuvészeti Egyetem tanára. Akárki címu darabjában
az egyik leghíresebb középkori drámát, a XV. századi, azonos címu moralitásjátékot gondolja tovább, próbálja átültetni a jelenkor
hitevesztett világába, azt vizsgálva, hogy vajon miként jelenhetne meg a mai mindennapi élet viszonyrendszerében az ember halál elotti
számvetése önmagával. A középkori moralitásjáték szereploi (Jótett, Okosság, Ero, Gyónás, stb.) Kárpátinál hétköznapi figurák,
ezáltal a mu gondolatvilága új színekkel gazdagodik, az eredeti vallásos problémafelvetés pedig prózaibb megvilágításba kerül.

Külön köszönet GOTHÁRD VERONIKA koreográfusnak, KISPÁL ATTILA és KISPÁL ÁGNES EVELIN képzőművészeknek, a sepsiszentgyörgyi VADÁSZATI MÚZEUMNAK, az ECOU EGYESÜLETNEK és a TRICOMSERVNEK az előadás létrejöttéhez való hozzájárulásukért.