Moliére

A mizantróp

2009 október 19-én a budapesti Thália Színházban mutatta be a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A mizantróp
című produkciót. A Tamási Áron Színház és a budapesti Égtájak Iroda közös produkciójaként létrejött előadást Bocsárdi László rendezte.
Örök dilemmánk, hogy az erkölcs előírásainak vagy érdekeinknek rendeljük-e alá cselekedeteinket. A lelkiismeret az őszinteségét, igazságosságot, önzetlen szeretetet tartja a legfontosabb erényeknek, de a tapasztalat azt
mutatja, hogy a hétköznapokban, ahol az érvényesülés tűnik a legfőbb célnak, többnyire az önzés, irigység és szívtelenség irányítja cselekedeteinket. Vajon van-e közöttünk olyan, aki érdekei kísértéseinek ellenállva,
minden helyzetben meg tud maradni őszintének, tisztának? Vajon van-e közöttünk olyan, akinek a lelkiismerete
minden esetben ösztönei fölé tud kerekedni? Vajon vannak-e közöttünk szentek?
Alceste, Molière darabjának főhőse az igazság bajnokának tartja magát, barátai legapróbb hibáit is kíméletlen őszinteséggel kritizálja, de azáltal, hogy épp abba az asszonyba lesz szerelmes, akinek „gunyoros és kacér szelleme annyira illik a kor erkölcseibe”, elvei nevetségessé válnak. Az emberi természet ellentmondásosságának ilyen pontos megfogalmazása kevés szerzőnek sikerül, ezáltal válik ez a komédia a világirodalom egyik legdrámaibb
szövegévé.